Thursday, December 20, 2012

Negeri mana perkhidmatan pendidikan terbaik ? (Part 1)

Salam,

Negeri mana di Malaysia menyediakan perkhidmatan pendidikan (sekolah rendah) terbaik ?...berikut adalah statistik yang menunjukkan jawapannya. Statistik dikira berdasarkan nisbah guru-murid.


Nisbah ini menunjukkan...jumlah guru dalam per 1,000 murid. Semakin tinggi nilai bermakna semakin baik perkhidmatan pendidikan dapat diberikan kerana guru dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada murid.

Namun, semakin rendah nilai nisbah menunjukkan kebarangkalian yang tinggi negeri berkenaan mengalami masalah kekurangan guru yang sekaligus mengurangkan tumpuan guru kepada murid kerana bilangan murid yang terlalu ramai untuk diurus oleh guru.

NEGERI
GURU(SK)
MURID(SK)
Bil. Guru Per 1'000 Murid
Johor
27,777
344,699
80.58
Kedah
17,447
207,808
83.96
Kelantan
16,043
186,800
85.88
Melaka
7,574
84,328
89.82
Negeri Sembilan
9,708
106,426
91.22
Pahang
14,981
152,581
98.18
Pulau Pinang
10,913
142,020
76.84
Perak
22,333
226,915
98.42
Perlis
2,434
24,075
101.10
Selangor
33,669
520,589
64.67
Terengganu
11,837
128,275
92.28
Sabah
25,211
269,698
93.48
Sarawak
25,409
258,406
98.33
Kuala Lumpur
9,511
134,885
70.51
Labuan
718
7,700
93.25
Putrajaya
748
9,200
81.30

Data menunjukkan..negeri TERBAIK dalam pendidikan (dari sudut nisbah guru-murid) adalah negeri Perlis, Perak dan Sarawak. Manakala negeri TERBURUK adalah Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.

Memang bukan perkara baru lagi dimana negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang memang mengalami masalah kekurangan guru yang teruk. Pihak Kementerian Pelajaran harus mengambil berat permasalahan ini.

Sekadar kongsi info...
                           pegawai kementerian jangan hanya duduk senang lenang di pejabat

No comments:

Post a Comment